• Novinky

     • Integrácia 2019
      • Integrácia 2019

      • Dňa 12.11.2019 sa uskutoční koncert Integrácia v Incheba Expo Aréne v Petržalke v Bratislave. Odchod bude o 2:20 od CZŠ sv. Demetra, Ražňany autobusom do Prešova. Poplatok za autobus je 2 eurá. Vlaková doprava z Po do Ba a späť je zabezpečená organizátorom (zdarma). Je potrebné priniesť si vodu, desiatu, pršiplášť. Na spiatočnej ceste bude vo vlaku zabezpečené teplé jedlo pre deti a taktiež bude mať každé dieťa vodu Integrácia, jogurt Integráčik, Acidrink Integrácia, Lízanku integrácia. Predpokladaný príchod do Ražňan je o 20:00.

     • DFS Sabiník
      • DFS Sabiník

      • Dňa 8.11.2019 (piatok) sa zúčastníme vystúpenia DFS Sabiník v MsKS v Sabinove. Odchádzame po 1. vyučovacej hodine. Je potrebné priniesť si vodu, desiatu, pršiplášť a 1,- (preukážku na autobus). Predpokladaný príchod je o 12:30. Obedy aj ŠKD budú v obvyklom čase.

     • Riaditeľské voľno + jesenné prázdniny
      • Riaditeľské voľno + jesenné prázdniny

      • Vážení rodičia,

       v dňoch od 29.10. do 3.11.2019 nebude prebiehať vyučovanie.

       29.10.2019 (utorok) - riaditeľské voľno

       30.10. – 3.11.2019 – jesenné prázdniny

       Vyučovanie začína 4.11.2019 (pondelok).

     • Milión detí sa modlí ruženec
      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Svätý Páter Pio povedal: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“. A preto sme sa aj my dnes 18.10.2019 zapojili do medzinárodnej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec, v ktorej sme prosili o pokoj a jednotu vo svete.V tejto medzinárodnej kampani ide o vieru v silu detskej a úprimnej modlitby. Ježiš nás predsa učí: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt18, 3). 

     • Kultúrne posedenie pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším
      • Kultúrne posedenie pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším

      • Obec Ražňany Vás srdečne pozýva na kultúrne posedenie pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční dňa 20.10.2019 o 15:00 hod. v spoločenskom pavilóne. Stretnutie žiakov našej školy, ktorí účinkujú v programe je v jedálni MŠ o 15:00.

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • Vážení rodičia, v dňoch 4. – 8.10.2019  bude riaditeľské voľno z dôvodu účasti zamestnancov školy na duchovných cvičeniach. Z obedov sú žiaci vyhlásení. Vyučovanie začína dňa 9.10.2019 (streda).

     • Plenárne zasadnutie rodičov
      • Plenárne zasadnutie rodičov

      • Vážení rodičia,

       dňa 23.9.2019 (pondelok) o 16:00 hod. sa v priestoroch školy uskutoční Plenárne zasadnutie rodičov, po ktorom budú triedne aktívy s triednymi učiteľmi. Prosíme o Vašu účasť.

     • Záujmové krúžky
      • Záujmové krúžky

      • Vážení rodičia, na našej škole budú v šk. roku 2019/2020 tieto záujmové krúžky. Každý žiak si môže vybrať a vyznačiť krížikom prioritne jeden krúžok. Žiaci v ŠKD budú môcť podľa možností navštevovať aj viac krúžkov. Krúžky sa začínajú o 14:00 hod..

       V ponuke sú tieto záujmové krúžky:

       UTOROK - Spevácky krúžok (Mgr. Zuzana Balčáková)

       STREDA - Zumba aerobic (Mgr. Miroslava Perecárová)

       ŠTVRTOK - Športový krúžok (Mgr. Ea Štefanková)

       PIATOK - Šikovné ruky – 1.-2. ročník (Mgr. Júlia Karaffová)

       - Varenie a pečenie s láskou – 3.-4. ročník – poplatok 2,- mesačne na suroviny  (Bc. Kristína Karafová)

       Vyplnenú návratku spolu s podpísaným vzdelávacím poukazom je potrebné obratom odovzdať triednej učiteľke.

        

     • Školská knižnica
      • Školská knižnica

      • Milí čitatelia,

       oznamujeme Vám, že školská knižnica bude otvorená každý pondelok od 13:30.

       Máte doma knihy pre deti, ktoré už nečítate a chceli by ste, aby niekoho potešili? Darujte ich nám a potešíte srdiečka našich malých čitateľov.

     • Súťaž s Milk-Agro
      • Súťaž s Milk-Agro

      • Aj v tomto šk. roku 2019/2020 sa zapájame do súťaže s MILK AGRO. Zbierame hliníkové viečka výrobkov SABI (jogurty, smotany,...) a TETRAPAK mlieka Sabi. Viac na http://www.milkagro.sk/sutaz/. Naďalej aktívne recyklujeme a zbierame aj baterky, nefunkčné elektrospotrebiče a papier.

     • Policajti v 1.A
      • Policajti v 1.A

      • V stredu k nám zavítali dvaja príslušníci Policajného zboru, ktorí našim prváčikom rozdali reflexné vesty a poučili ich ako sa bezpečne správať na chodníkoch a cestách.

     • Začiatok školského roka 2019/2020
      • Začiatok školského roka 2019/2020

      • Vážení rodičia, milí žiaci!

       Prázdniny sa chýlia ku koncu a všetci sa tešíme na opätovné stretnutie s vami. Školský rok 2019/2020 začíname v pondelok (2.9.2019) o 8:00 svätou omšou Veni Sancte. Potom sa presunieme na školský dvor, ktorý sme spestrili veselými maľbami, kde spoločne zahájime nový školský rok.

     • !ZÁPISNÝ LÍSTOK PRE STRAVNÍKA!
      • !ZÁPISNÝ LÍSTOK PRE STRAVNÍKA!

      • Žiadame rodičov žiakov, ktorí majú záujem o STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI, aby prišli najneskôr do 31.8.2019 na Obecný úrad vypísať ZÁPISNÝ LÍSTOK stravníka pre bežné stravovanie, kde obdržia informačný list s podmienkami stravovania v školskej jedálni.

        

     • Hurá, prázdniny :)
      • Hurá, prázdniny :)

      • Milí naši žiaci,

       prajeme Vám krásne slnečné prázdniny naplnené skvelými zážitkami. Predovšetkým si pri svojich dobrodružstvách a potulkách svetom dávajte na seba pozor.

       Štvrtákom ďakujeme za to, že našu školu reprezentovali a robili jej dobré meno. Želáme vám dobrých a chápavých učiteľov na 2. stupni. Nech sa vám aj naďalej darí!

       Kolektív Cirkevnej základnej školy sv. Demetra

     • Oznamy - koniec šk. roka
      • Oznamy - koniec šk. roka

      • Vážení rodičia,

       od 24.6. - 28.6.2019 bude vyučovanie končiť 4. vyučovacou hodinou (o 11:40 hod.). ŠKD prebieha v bežnom režime.

       Aktivity v najbližších dňoch:

       -   24.6. (pondelok):  časť žiakov sa zúčastní na akcii ŠPORTOVÝ DEŇ NADÁCIE SLOV. SPORITEĽNE 2019 v Poprade, ostatní žiaci: triednicke hodiny, odovzdávanie učebníc a upratovanie tried

       -   25.6. (utorok): ROZLÚČKA ŠTVRTÁKOV, ostatní žiaci: triednicke hodiny, odovzdávanie učebníc a upratovanie tried

       -   26.6. (streda): ÚČELOVÉ CVIČENIE V PRÍRODE - je potrebné športovo sa obliecť

         27.6. (štvrtok): SVäTÁ OMŠA, TRIEDNICKE HODINY

       -  28.6. (piatok): 8:00 - ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENÍ, 8:30 - SV. OMŠA  TE DEUM - poďakovanie za šk.  rok. Po sv. omši deti pôjdu domov. Obed ani ŠKD nebude.

       - 29.6. (sobota): ČEREŠŇOBRANIE (stretnutie účinkujúcich o 15:00 na školskom dvore)

     • Opekačka
      • Opekačka

      • Spoločná opekačka alias Bodka za školským rokom je za nami. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k organizácii tohto príjemného popoludnia :) Viac foto nájdete vo Fotoalbume.

  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv.Demetra, Ražňany
   • czs.raznany@gmail.com
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ražňany 240, 08261
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje