• Inovačné vzdelávanie

    • Školský rok 2022/2023

    • Plavecký kurz pre pedagogických zamestnancov – inštruktorov plávania

     Duševné zdravie a duševná imunita pedagogických a odborných zamestnancov

     Prevencia a eliminácia prejavov násilia a šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach

     Stratégie a metódy na podporu aktívneho učenia sa žiakov

     Základný zjazdový kurz pre pedagogických zamestnancov – inštruktorov lyžovania

     Profesionalita pedagogického asistenta v škole a školskom zariadení

     Personalizované vyučovanie v  praxi

     Na hodinách netradične

     Využitie portfólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca

     Pedagogické diagnostikovanie dieťaťa/žiaka

  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje