• Funkčné vzdelávanie

    • Školský rok 2022/2023

    • Manažment a škola/KPKC Levoča (riaditeľka školy)

     Sebariadenie a manažérska etika (riaditeľka školy)

  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje