• Novinky

     • Otvorenie šk. roka 2023/2024
      • Otvorenie šk. roka 2023/2024

      • Otvorenie šk. roka 2023/2024 bude v pondelok 4.9.2023. Začíname sv. omšou Veni Sancte o 8:00, po ktorej sa presunieme na školský dvor.

       Po slávnostnom otvorení na školskom dvore, žiaci 2., 3. a 4. ročníka odchádzajú domov. Žiaci 1. ročníka sa presunú v sprievode rodičov a triednej učiteľky do triedy, kde dostanú ďalšie potrebné informácie.

       Činnosť ŠKD a obed v tento deň nebude.

       Stravovanie žiakov našej školy v jedálni MŠ začína 5.9.2023 (utorok).

       V prípade nepriaznivého počasia ostaneme v kostole.

       Tešíme sa na spoločné stretnutie.

   • Kontakty

    • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
    • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
    • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje