• Novinky

     • Školská knižnica
      • Školská knižnica

      • Milí čitatelia,

       oznamujeme Vám, že školská knižnica bude otvorená každý pondelok od 13:30 do 14:00. Zmysluplne využite svoj voľný čas so zaujímavou knihou.

     • Plenárne zasadnutie a triedne aktívy
      • Plenárne zasadnutie a triedne aktívy

      • Vážení rodičia,

       srdečne Vás pozývame na Plenárne zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 25.9.2023 (pondelok) o 16:30 v učebni 1. A v budove školy. Po zasadnutí budú nasledovať triedne aktívy v učebniach jednotlivých ročníkov.

     • Projekt "Digitálny žiak"
      • Projekt "Digitálny žiak"

      •  

       Vážení rodičia,

       do 30.9.2023 máte možnosť registrovať sa do projektu Digitálny žiak. Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Projekt má za cieľ aj zlepšiť inklúziu a prístup k digitálnym technológiám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

       Cieľovými skupinami sú:

       • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
       • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
       • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
       • žiaci 1. ročníka strednej školy pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024 vrátane žiakov piateho ročníka 8 ročných študijných odborov stredných škôl

       Viac informácií na stránke:

       http://digitalnyziak.sk

        

        

        

        

   • Kontakty

    • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
    • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
    • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje