• Všetkovedko

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Všetkovedko.

       Dňa 30.11.2022 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl VŠETKOVEDKO. Zúčastnilo sa jej 11 detí, z toho 4 druháci, 4 tretiaci a 3 štvrtáci. Ako sa im darilo sa dozvedia dňa 21. 12. 2022 na stránke www.vsetkovedko.sk podľa kódu, ktorý dostali.

     • Rozsvietenie stromčeka
      • Rozsvietenie stromčeka

       Obecný úrad v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva Vás srdečne pozývajú na mikulášsky punč, spojený s rozsvietením stromčeka, ktorý sa uskutoční v nedeľu 4.12.2022 so začiatkom o 15.00 hod. v kostole sv. Demetra. Po príchode Mikuláša a rozdaní darčekov „dobrým deťom“ sa Mikuláš premiestni k obecnému úradu a spoločne s deťmi rozsvieti obecný vianočný stromček. Mikulášsky punč sa bude podávať deťom a dospelým. V kultúrnom programe sa predstavia deti z MŠ, CZŠ, ZUŠ Sabinov a folklórny súbor ŇARŠANKA. Ozvučenie bude zabezpečovať Jožko Sirotňák. Srdečne všetkých pozývame na túto kultúrnu akciu.

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

       Vážení rodičia,

       blíži sa čas adventu, a preto sme sa v tomto školskom roku opäť rozhodli zapojiť do iniciatívy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Cieľom je naplniť krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť opustenú babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Môže to byť jediný darček, ktorý tento rok dostanú. Táto aktivita je dobrovoľná, ale každá maličkosť, ktorú môžeme poslať ďalej, poteší. Krabice môžete nosiť do školy najneskôr do 2. 12. 2022. Poprosíme zabaliť zvlášť vrch a spodok krabice.

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

       Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Demetra v Ražňanoch udeľuje všetkým žiakom na deň 18.11.2022 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (účasť pedagogických zamestnancov na celodiecéznom metodickom dni v Košiciach).

       V tento deň nebude v prevádzke ani ŠKD, žiaci sú z obedov vyhlásení.

      • Hovorme o jedle

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Hovorme o jedle.

       V mesiaci október sme sa zapojili do X. ročníka súťaže Hovorme o jedle pod záštitou Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Cieľom tohto projektu je vzdelávanie detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Niečo sme sa naučili a zažili pri tom kopec zábavy.

   • Partneri

    • {#1508} 1
    • {#1508} 2
    • {#1508} 3
    • {#1508} 4
   • Zvonenia

    Pondelok 5. 12. 2022
   • Prihlásenie

   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • czs.raznany@gmail.com
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje