• Verejné obstarávanie

    • Profil verejného obstarávateľa

      Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

       

      Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany

      Telefón a fax:   +421 51 452 3000

      e-mail:              czs.raznany@gmail.com

      web:                 www.czssvdemetra.sk

      IČO:                  37878191

      DIČ:                  2021682652

       

      Zriaďovateľom Cirkevnej základnej školy sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany je Rímskokatolícka cirkev, Košická arcidiecéza.

      Nakoľko Rímskokatolícka cirkev, Košická arcidiecéza

      • - nie je povinnou osobou podľa § 2, ods. 1 zákona,
      • - nie je zriadená zákonom (je ním iba uznaná) ani niektorou z inštitúcií vymenovaných v § 2, ods 2, pričom postavenie    
      •   arcibiskupského úradu nie je explicitne zákonne určené,
      • - cirkev ani arcibiskupský úrad nespĺňajú podmienku podľa § 2 ods. 3,
      • - a príslušný zákon o postavení cirkvi jej neurčuje povinnosť sprístupňovať informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z., čím sa
      •   nenapĺňa podmienka podľa § 2, ods. 4.

       

      Z vyššie uvedeného vyplýva, že aj Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany, ktorej zriaďovateľom je cirkev, nie je povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z.      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Nie sú zverejnené žiadne záznamy spĺňajúce výberové kritéria.
    • Kontakty

      • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
      • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
      • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje