• Verejné obstarávanie

 • Profil verejného obstarávateľa

  Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

   

  Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany

  Telefón a fax:   +421 51 452 3000

  e-mail:              czs.raznany@gmail.com

  web:                 www.czssvdemetra.sk

  IČO:                  37878191

  DIČ:                  2021682652

   

  Zriaďovateľom Cirkevnej základnej školy sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany je Rímskokatolícka cirkev, Košická arcidiecéza.

  Nakoľko Rímskokatolícka cirkev, Košická arcidiecéza

  • - nie je povinnou osobou podľa § 2, ods. 1 zákona,
  • - nie je zriadená zákonom (je ním iba uznaná) ani niektorou z inštitúcií vymenovaných v § 2, ods 2, pričom postavenie    
  •   arcibiskupského úradu nie je explicitne zákonne určené,
  • - cirkev ani arcibiskupský úrad nespĺňajú podmienku podľa § 2 ods. 3,
  • - a príslušný zákon o postavení cirkvi jej neurčuje povinnosť sprístupňovať informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z., čím sa
  •   nenapĺňa podmienka podľa § 2, ods. 4.

   

  Z vyššie uvedeného vyplýva, že aj Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany, ktorej zriaďovateľom je cirkev, nie je povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z.  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Nie sú zverejnené žiadne záznamy spĺňajúce výberové kritéria.
  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • czs.raznany@gmail.com
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje