• Verejné obstarávanie

  • Profil verejného obstarávateľa

   Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

    

   Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany

   Telefón a fax:   +421 51 452 3000

   e-mail:              czs.raznany@gmail.com

   web:                 www.czssvdemetra.sk

   IČO:                  37878191

   DIČ:                  2021682652

    

   Zriaďovateľom Cirkevnej základnej školy sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany je Rímskokatolícka cirkev, Košická arcidiecéza.

   Nakoľko Rímskokatolícka cirkev, Košická arcidiecéza

   • - nie je povinnou osobou podľa § 2, ods. 1 zákona,
   • - nie je zriadená zákonom (je ním iba uznaná) ani niektorou z inštitúcií vymenovaných v § 2, ods 2, pričom postavenie    
   •   arcibiskupského úradu nie je explicitne zákonne určené,
   • - cirkev ani arcibiskupský úrad nespĺňajú podmienku podľa § 2 ods. 3,
   • - a príslušný zákon o postavení cirkvi jej neurčuje povinnosť sprístupňovať informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z., čím sa
   •   nenapĺňa podmienka podľa § 2, ods. 4.

    

   Z vyššie uvedeného vyplýva, že aj Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany, ktorej zriaďovateľom je cirkev, nie je povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z.   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Nie sú zverejnené žiadne záznamy spĺňajúce výberové kritéria.
  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje