• Novinky

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

       Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?". V tomto roku sa nám podarilo nazbierať 38 krabičiek pre seniorov. Darčeky zahrejú dušu nejedného dedka, či babky v domovoch sociálnych služieb. Vďaka tejto iniciatíve, snahe a ochote každého jedného z Vás im aj my týmto krásnym skutkom môžeme vyčarovať úsmev na tvári, zahriať ich srdcia a urobiť im krásne Vianoce. Veď „Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac a Boh miluje radostného darcu.“ Matka Tereza.

      • Všetkovedko

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Všetkovedko.

       Dňa 30.11.2022 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl VŠETKOVEDKO. Zúčastnilo sa jej 11 detí, z toho 4 druháci, 4 tretiaci a 3 štvrtáci. Ako sa im darilo sa dozvedia dňa 21. 12. 2022 na stránke www.vsetkovedko.sk podľa kódu, ktorý dostali.

     • Rozsvietenie stromčeka
      • Rozsvietenie stromčeka

      • Obecný úrad v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva Vás srdečne pozývajú na mikulášsky punč, spojený s rozsvietením stromčeka, ktorý sa uskutoční v nedeľu 4.12.2022 so začiatkom  o 15.00 hod. v kostole sv. Demetra. Po príchode Mikuláša a rozdaní darčekov „dobrým deťom“ sa Mikuláš premiestni k obecnému úradu a spoločne s deťmi rozsvieti obecný vianočný stromček. Mikulášsky punč sa bude podávať deťom a dospelým. V kultúrnom programe sa predstavia deti z MŠ, CZŠ, ZUŠ Sabinov a folklórny súbor ŇARŠANKA. Ozvučenie bude zabezpečovať Jožko Sirotňák. Srdečne všetkých pozývame na túto kultúrnu akciu.

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Vážení rodičia,

       blíži sa čas adventu, a preto sme sa v tomto školskom roku opäť rozhodli zapojiť do iniciatívy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Cieľom je naplniť krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť opustenú babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Môže to byť jediný darček, ktorý tento rok dostanú. Táto aktivita je dobrovoľná, ale každá maličkosť, ktorú môžeme poslať ďalej, poteší. Krabice môžete nosiť do školy najneskôr do 2. 12. 2022. Poprosíme zabaliť zvlášť vrch a spodok krabice.

       V mene všetkých starkých Vám ďakujeme!

       Bližšie informácie nájdete na web stránke www.kolkolasky.sk.

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Demetra v Ražňanoch udeľuje všetkým žiakom na deň 18.11.2022 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (účasť pedagogických zamestnancov na celodiecéznom metodickom dni v Košiciach).

       V tento deň nebude v prevádzke ani ŠKD, žiaci sú z obedov vyhlásení.

      • Hovorme o jedle

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hovorme o jedle.

       V mesiaci október sme sa zapojili do X. ročníka súťaže Hovorme o jedle pod záštitou Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Cieľom tohto projektu je vzdelávanie detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Niečo sme sa naučili a zažili pri tom kopec zábavy.

      • Deň sv. Demetra

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň sv. Demetra.

       Sviatok patróna našej školy sv. Demetra sme oslávili divadielkom Pyšná princezná, sv. omšou a rôznymi zaujímavými aktivitami. Bol to úžasný deň!

      • Sabinovský SLÁVIK

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Sabinovský SLÁVIK.

       Ďakujeme žiakovi 4.A Markovi K., ktorý dňa 23.10.2022 reprezentoval našu školu na okresnej prehliadke spevákov ľudových piesní Sabinovský SLÁVIK.

     • Jesenné prázdniny
      • Jesenné prázdniny

      • V dňoch 28.10.2022 - 1.11.2022 budú jesenné prázdniny. Vyučovanie po prázdninách začína 2.11.2022 (streda).

      • SLADKÁ POMOC 2022 - dvakrát dobrá čokoláda

      • "Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť." Mt 25, 35

       Sladká pomoc je misijnou iniciatívou, ktorá motivuje dobrovoľníkov na Slovensku k pomoci pre mládež a deti v misijných krajinách. Každý, kto chce pomôcť, preukazuje tak solidaritu s Cirkvou na celom svete. Dobro chceme dopriať aj ľuďom, ktorí sa majú oveľa horšie ako my.

       Žiaci si môžu zakúpiť čokoládku za 1 od triednej učiteľky, ktorou pomôžu deťom, ktoré to potrebujú. Pán Boh zaplať!

       Čistý zisk z kampane smeruje do Kene, Rwande, Etiópie a Ugandy, do projektov pre deti a mládež, ktoré spravuje Pápežské misijné dielo detí. Navyše čokoládky sú jednoducho chutné a vyrobené na Slovensku.

       Sladká pomoc je misijnou aktivitou, ktorá robí našu kresťanskú lásku konkrétnejšou. Chceme motivovať dobrovoľníkov na Slovensku, aby prejavovali solidaritu s Cirkvou na celom svete a robili niečo pre deti a mladých ľudí v najchudobnejších krajinách sveta. Kampaň Sladká pomoc ukazuje, aké ľahké je dosiahnuť veľké veci mnohými malými skutkami.“ o. Ivan Kňaze

       Viac na:

       https://misijnediela.sk/sladka-pomoc/

      • O2 Športová akadémia Mateja Tótha

      • Aj v tomto šk. roku sa naša škola zapojila do súťaže O2 Športová akadémia Mateja Tótha, ktorú môžeme získať na celý školský rok zadarmo. Prosíme Vás o podporu Vaším hlasom. Môžete bezplatne hlasovať každý deň podľa možností aj z viacerých mobilov. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu máme na výhru.

       Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte každý deň na stránke www.akademia.o2.sk. Ďakujeme :)

      • Kultúrne posedenie pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším

      • Obecný úrad v spolupráci s MŠ a CZŠ sv. Demetra pozýva všetky babičky a dedkov v nedeľu 16. októbra 2022 o 15.00 hod. do spoločenského pavilónu na kultúrne posedenie pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším. Stretnutie žiakov našej školy, ktorí účinkujú v programe je v jedálni MŠ o 15:00.

     • Zber papiera
      • Zber papiera

      • Aj na našej škole sa snažíme myslieť na našu Zem. Zapájame sa do rôznych environmentálnych projektov,  separujeme odpad, okrem iného aj zberový papier, ktorý je významnou surovinou napríklad pri výrobe hygienických, baliacich a obalových papierov. Vedeli ste, že 1 tona nazbieraného a spracovaného papierového odpadu zachráni 2,5 m3 drevnej hmoty?

       Preto Vás prosíme, pomôžte nám zachrániť čo najviac stromov. Ako? Prineste aspoň jeden balík zviazaného zberového papiera (napríklad noviny, časopisy, letáky, staré zošity, pracovné zošity,...) najneskôr do 26.10.2022. Zbalený a odvážený papier označte menom a hmotnosťou. Traja najlepší zberači budú odmenení. Ďakujeme.

     • Všetkovedko
      • Všetkovedko

      • Vážení rodičia,

       dňa 30.11.2022 sa na našej škole uskutoční celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl VŠETKOVEDKO.

       V súťaži VŠETKOVEDKO si žiaci vyskúšajú, čo vedia zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, informatická, dopravná, hudobná a výtvarná výchova.

       Prihlásiť sa môžu do 25.10.2022 u svojho učiteľa. Štartovné je 5€.

       Všetky informácie sú na stránke www.vsetkovedko.sk.

  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje