• Novinky

     • Deň detí
      • Deň detí

      • Vážení rodičia, milé deti,

       dňa 3.6.2023 (sobota) Vás srdečne pozývame do miestneho parku pri príležitosti Dňa detí. Čaká Vás množstvo zábavy a pestrý program. Súťaže pre školákov sa začínajú o 15:00 na školskom dvore. Tešíme sa na Vás!

      • Športová olympiáda v Uzovských Pekľanoch

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Športová olympiáda v Uzovských Pekľanoch.

       Dňa 26.5.2023 sme sa zúčastnili na Športovej olympiáde v Uzovských Pekľanoch. Súťažili sme v rôznych športových disciplínach vždy v dvoch kategóriách: hod granátom, hod medicinbalom, skok do diaľky,  štafetový beh, beh na 50m, 100m a veľmi nás bavila hra Kameň, papier, nožnice. Bol to náročný, ale aj veľmi zábavný deň. V silnej konkurencii sa nám podarilo vybojovať až 2 zlaté, 4 strieborné a 3 bronzové medaily. Športu zdar!

      • Recykluj a vyhraj - vyhodnotenie

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Recykluj a vyhraj - vyhodnotenie.

       Ďalší veľký úspech pre našu školu! V tomto školskom roku sa nám podarilo zaradiť sa medzi prvých 5 víťazných škôl v kategórii "Pieseň" s veselou piesňou "Taký sa mi páči" a taktiež v kategórii "Výtvor z obalov výrobkov SABI" so Sabi slniečkom. Všetci zberači tetrapakov a hliníkových viečok boli za svoju snahu ocenení.

      • Matematický klokan

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Matematický klokan.

       Niekoľkí žiaci z každého ročníka sa zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete, kde si zmerali svoje matematické sily. Žiačka Šarlotka Mašľárová (3.A) sa dokonca zaradila medzi 20% najúspešnejších riešiteľov na Slovensku.

      • ŠKD

      • V ŠKD je zábava! Učíme a skúšame si tam napríklad aj hrať na klavíri.

     • Detské olympijské hry v Uzovských Pekľanoch
      • Detské olympijské hry v Uzovských Pekľanoch

      • Vážení rodičia,

       dňa 26.5.2023 sa uskutočnia Detské olympijské hry v Uzovských Pekľanoch. Svoj súhlas/nesúhlas s akciou je nevyhnutné potvrdiť prostredníctvom informovaného súhlasu, ktorý Vám bol zaslaný spolu s bližšími informáciami na Vaše konto v EduPage. Všetci žiaci sú v tento deň z obeda vyhlásení. Občerstvenie je zabezpečené organizátorom.

     • Deň bez stravy!
      • Deň bez stravy!

      • Vážení rodičia, dňa 1.6.2023 (štvrtok) idú zamestnanci školskej jedálne a MŠ na školský výlet. Z tohto dôvodu obed na tento deň nie je pre našu školu zabezpečený. 

      • SARM

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album SARM.

       Dňa 16.5.2023 nás žiaci 2. ročníka Filip Knuth a Anna Eliašová reprezentovali na recitačnej súťaži Sabinovský autorský a recitátorský máj v Sabinove.

      • Kultúrne podujatie pri príležitosti Dňa matiek

      • Milé mamičky, babičky,

       srdečne Vás pozývame na kultúrne podujatie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa uskutoční dňa 14.5.2023 (nedeľa) o 15:00 v spoločenskom pavilóne v Ražňanoch. Stretnutie účinkujúcich je o 15:00 v jedálni.

     • Oslavy 20. výročia založenia školy
      • Oslavy 20. výročia založenia školy

      • Riaditeľské voľno

       Dňa 11. mája 2023 budú na našej škole prebiehať oslavy 20. výročia založenia školy. Všetci žiaci sú pozvaní zúčastniť sa osláv.

       Program začína o 10.00 hod. svätou omšou v Kostole sv. Demetra v Ražňanoch, ktorú bude celebrovať vzácny hosť Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup.

       Prosíme, aby žiaci prišli na sv. omšu najneskôr o 9.45 hod.

       Po sv. omši bude v škole krátky kultúrny program, po programe žiaci odchádzajú domov (približne 11.45 – 12.00 hod.).

       Nakoľko v tento deň nebude prebiehať vyučovanie, ŠKD nebude v prevádzke a žiaci nebudú mať obedy, riaditeľka školy udelila žiakom riaditeľské voľno.

      • Májové kvetinky

      • Misijné dielo detí pripravilo pre deti na máj aktivitu pod názvom „Májové kvetinky“. Počas tohto mesiaca budeme každé ráno pre Pannu Máriu pripravovať lúku kvetov modlitbou Loretánskych litánií. Každý deň si v škole vyfarbia jeden kvet, a tak svojou modlitbou nechajú rozkvitnúť pre Pannu Máriu nielen lúku, ale celý svet. 

      • Detská liga v malom futbale

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Detská liga v malom futbale.

       Sme majstri! Našim chlapcom sa v kategórii U10 podarilo suverénne zvíťaziť a vybojovať si tak účasť na Majstrovstvách Slovenska v malom futbale, ktoré sa uskutočnia 2.6.2023 v Banskej Bystrici. Dávid Bujňák získal ocenenie za najlepšieho brankára a Lukáš Fabian za najlepšieho strelca.

   • Kontakty

    • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
    • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
    • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje