• Novinky

     • Otvorenie šk. roka 2022/2023
      • Otvorenie šk. roka 2022/2023

      • Otvorenie šk. roka 2022/2023 bude v pondelok 5.9.2022. Začíname sv. omšou Veni Sancte o 8:00, po ktorej sa presunieme na školský dvor. V prípade nepriaznivého počasia ostaneme v kostole.

       Vstup do priestorov školy po sv. omši a oficiálnom otvorení bude povolený len žiakom 1. ročníka v sprievode rodičov.

       Podľa dokumentu "Zelená otvoreným školám", ktorý bol vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, podmienkou nástupu žiakov do školy je podanie Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti, preto Vás prosíme o jeho podanie elektronickou formou prostredníctvom aplikácie EduPage s dátumom 5.9.2022. Rodičia žiakov 1. ročníka môžu toto vyhlásenie podať v tlačenej forme. Tlačivo je k dispozícii na stránke našej školy (v prílohe v hornej lište v časti "Covid-19 - Prílohy na stiahnutie"). Vyplnené a podpísané tlačivo rodičia odovzdajú triednej učiteľke.

       Ranné schádzanie žiakov bude denne od 6:30.

       Stravovanie žiakov našej školy v jedálni MŠ začína 6.9.2022 (utorok).

       Z dôvodu zmeny adresy školy budú aktuálne tlačivá na prihlásenie žiakov do ŠKD zverejnené 2. septembra.

     • Antigénové testy
      • Antigénové testy

      • Vážení rodičia,
       tí, ktorí ste prejavili záujem v dňoch 23.8.2022 (utorok) a 25.8.2022 (štvrtok) v čase od 8:00-15:00 si môžete prevziať antigénové testy, o ktoré ste žiadali. 

        

        

        

     • !ZÁPISNÝ LÍSTOK PRE STRAVNÍKA!
      • !ZÁPISNÝ LÍSTOK PRE STRAVNÍKA!

      • Žiadame rodičov žiakov, ktorí majú záujem o STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI, aby prihlásili svoje dieťa na stravovanie. Žiak bude môcť chodiť na obedy až po odovzdaní zápisného lístka vedúcej jedálne!

       Zápisný lístok treba stiahnuť, vyplniť, podpísať a doniesť do školskej jedálne: každý pracovný deň od 7.00 hod. do 13.00 hod. najneskôr do 31.8.2022!

       Zapisny_listok_stravnika_na_skolsky_rok_2022-2023.pdf

   • Kontakty

    • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
    • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
    • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje