• Novinky

     • !Oznam!
      • !Oznam!

      • Od 1.2.2022 (utorok) bude obnovené prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 1. a 3. ročníka.

     • Dôležitý oznam
      • Dôležitý oznam

      • Od 31.1.2022 (pondelok) bude obnovené prezenčné vyučovanie pre žiakov 2. a 4. ročníka.

       Žiaci 1.a 3. ročníka budú mať naďalej dištančné vzdelávanie.

        

        

     • Dôležitý oznam
      • Dôležitý oznam

      • Riaditeľka CZŠ sv. Demetra, Ražňany na základe výskytu ďalšieho pozitívneho prípadu a po konzultáciách s RÚVZ prerušuje prezenčné vzdelávanie vo všetkých triedach od 26.1.2022 do 28.1.2022. Žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie. 

     • Dištančné vzdelávanie v 1.A
      • Dištančné vzdelávanie v 1.A

      • Riaditeľka CZŠ sv. Demetra, Ražňany na základe odporúčania RÚVZ prerušuje prezenčné vzdelávanie v 1.A triede od 24.1.2022 do 28.1.2022. Žiaci tejto triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Ostatné ročníky budú naďalej pokračovať v prezenčnom vzdelávaní.

      • Domestos

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Domestos.

       Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže s firmou Domestos. Vďaka hravým úlohám pre Lovcov baktérií sa deti naučia všetko potrebné na to, aby pre ne platilo - čistota pol života. Od správneho umývania rúk, cez hygienu doma, až po udržiavanie zdravého prostredia v škole.

     • Konzultačné hodiny
      • Konzultačné hodiny

      • Vážení rodičia, dňa 17.1.2022 (pondelok) budú online konzultačné hodiny. Prihlasovať sa môžete po prihlásení do Edupage v časti Prihlasovanie - Konzultačné hodiny, kde si rezervujete čas konzultácie u triedneho učiteľa Vášho dieťaťa.

     • Vyučovanie po prázdninách
      • Vyučovanie po prázdninách

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       do nového roka vám aj vašim rodinám želáme hojnosť Božieho požehnania a milostí, aby ste ho prežili v zdraví, pokoji, radosti a pohode.

       Zároveň vám oznamujeme, že riadne vyučovanie po vianočných prázdninách začína v pondelok 10.1.2022.

   • Kontakty

    • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
    • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
    • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje