• Novinky

     • Jesenné prázdniny
      • Jesenné prázdniny

      • V dňoch 28.10.2021 - 1.11.2021 budú jesenné prázdniny. Vyučovanie po prázdninách začína 2.11.2021 (utorok).

      • Športová akadémia Mateja Tótha

      • Podporte našu školu!

       Aj v tomto šk. roku sa naša škola zapojila do súťaže O2 Športová akadémia Mateja Tótha, ktorú môžeme získať na celý školský rok zadarmo. Prosíme Vás o podporu Vašim hlasom. Môžete bezplatne hlasovať každý deň podľa možností aj z viacerých mobilov. Ak si prečítate špeciálne články k Akadémii, pohybu a športu detí v magazíne Sóda, za odmenu získate bonusové body. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu máme na výhru.

       Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte každý deň na stránke www.akademia.o2.sk. Ďakujeme :)

      • Deň sv. Demetra

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň sv. Demetra.

       Dnes bol veru skvelý deň!

       Patrón našej školy, sv. Demeter, mal dnes sviatok a my sme ho spoločne oslávili. Ráno sme si o ňom povedali pár viet a potom sme sa pomodlili modlitbu sv. ruženca za celú našu školu. To sme ešte netušili, že k nám zavíta pravý rytier, ktorý nám ukáže celú Božiu výstroj – takú, akú mal aj sv. Demeter. Potom sme si v triede s p. učiteľkami vyrobili štíty, prilbu, kopiju, leporelo o sv. Demetrovi aj jeho obraz. Štvrtáci nám zatiaľ upiekli výborné koláčiky.

       „Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.“ Ef 6,13-17

       Svätý Demeter, oroduj za nás!

     • SLADKÁ POMOC 2021 - dvakrát dobrá čokoláda
      • SLADKÁ POMOC 2021 - dvakrát dobrá čokoláda

      • "Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť." Mt 25, 35

       Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do charitatívneho projektu "Sladká pomoc" Pápežských misijných diel na podporu projektov pre deti. Kampaň Sladká pomoc je misijnou iniciatívou, ktorou motivujeme dobrovoľníkov na Slovensku k pomoci pre mládež a deti v misijných krajinách. Žiaci si môžu zakúpiť čokoládku za 0,50 centov od triednej učiteľky. Celý výťažok z predaja poputuje na účet Pápežských misijných diel deťom a mladým ľuďom v Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande. Pán Boh zaplať!

      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       mnohí z vás už poznajú modlitbovú akciu „Milión detí sa modlí ruženec“. Každý rok sa 18. októbra spolu s tisíckami iných detí na všetkých svetadieloch modlíme sv. ruženec za pokoj a jednotu vo svete. Aj v tomto školskom roku sa v pondelok o 9:00 spoločne pomodlíme túto krásnu modlitbu obzvlášť za ukončenie pandémie koronavírusu. Žiaci si môžu doniesť vlastné ružence.

     • Recyklohry
      • Recyklohry

      • Milí rodičia,

       aj tento školský rok sa chceme zapojiť do rôznych recyklohier, opäť máme možnosť odovzdať staré mobilné telefóny, a tak im dať nový život a zvýšiť možnosť získania odmien pre našu školu. Tak prehľadajte spolu s deťmi zásuvky a poličky u Vás doma, a ak sa tam schovávajú nejaké staré mobilné telefóny, ktoré už nepotrebujete, tak ich doneste do školy do 27. 10. 2021. Ďakujeme.

     • Nosenie rúšok
      • Nosenie rúšok

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že od 4.10.2021 rúška pre žiakov nebudú povinné, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. ŠKD, chodba, šatne, toalety). V prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné. Nosenie rúšok u detí naďalej odporúčame a považujeme ho za účinnú súčasť prevencie nákazy vírusom SARS-CoV-2 a ďalších nákazlivých respiračných ochorení, ako je napríklad chrípka a jej podobné ochorenia, a preto zvážte ich nosenie. Ďakujeme.

   • Kontakty

    • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
    • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
    • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje