• Novinky

     • Otvorenie šk. roka 2021/2022
      • Otvorenie šk. roka 2021/2022

      • Otvorenie šk. roka 2021/2022 bude vo štvrtok 2.9.2021. Začíname sv. omšou Veni Sancte o 8:00, po ktorej sa presunieme na školský dvor. V prípade nepriaznivého počasia ostaneme v kostole.

       Vstup do priestorov školy po sv. omši a oficiálnom otvorení bude povolený len žiakom 1. ročníka a len s ochranným rúškom. Prosíme všetkých zúčastnených o dôsledné dodržiavanie protiepidemiologických opatrení a odporúčaní.

       Podľa školského semafora vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podmienkou nástupu žiakov do školy je podanie Vyhlásenia o bezpríznakovosti, preto Vás prosíme o jeho podanie a to len elektronickou formou prostredníctvom aplikácie EduPage s dátumom 2.9.2021.

       Prosíme rodičov, ktorí potvrdili záujem o ŠKD, aby priniesli vyplnenú Žiadosť o prijatie do ŠKD a Čestné vyhlásenie (v prílohe v hornej lište v časti „O škole  -  „ŠKD“) najneskôr do 3.9.2021.

      • !ZÁPISNÝ LÍSTOK PRE STRAVNÍKA!

      • Žiadame rodičov žiakov, ktorí majú záujem o STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI, aby prihlásili svoje dieťa na stravovanie. Žiak bude môcť chodiť na obedy až po odvzdaní zápisného lístka vedúcej jedálne!

       Zápisný lístok treba stiahnuť, vyplniť, podpísať a doniesť do školskej jedálne: v pondelok 30.8.2021 a utorok 31.8.2021 od 7.00 hod. do 14.00 hod., vo štvrtok 2.9.2021 a v piatok 3.9.2021 od 7.00 hod. do 15.00 hod. Zapisny_listok_stravnika.pdf

   • Kontakty

    • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
    • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
    • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje