• Novinky

      • Toňa Revajová - Interview

      • Žiaci 4. ročníka sa na slovenskom jazyku učili ako sa robí rozhovor (interview). Rozhodli sa osloviť známu spisovateľku Toňu Revajovú, aby jej položili niekoľko otázok, ktoré spoločne vymysleli v rámci online vyučovania. Na otázky im ochotne odpovedala. Písaniu sa venuje už neuveriteľných 30 rokov a v slovenskej literatúre je pojmom. O tom, prečo sa stala spisovateľkou alebo aký je jej obľúbený spisovateľ sa dozviete v interview v prílohe pod textom.

       Tona_Revajova_-_Interview.docx

     • Dištančné vyučovanie od 11.1.2021
      • Dištančné vyučovanie od 11.1.2021

      • Vážení rodičia,

       na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu z 5. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie. Vyučovanie bude prebiehať len dištančne a je povinné pre všetkých žiakov. Škola otvorí prevádzku školského klubu detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Dištančné vzdelávanie postupuje podľa pokynov, s ktorými boli oboznámení všetci rodičia.

   • Kontakty

    • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
    • czs.raznany@gmail.com
    • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
    • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje