• Novinky

      • ŠKD aktivity

      • Do galérie ŠKD aktivity boli pridané fotografie.

       Ani deti z ŠKD počas tohto obdobia nezaháľajú. P. vychovávateľky im každý týždeň vhadzujú do schránok nejaké nápady, hry a rôzne dobrovoľné aktivity. Popri školských povinnostiach sú pre žiakov inšpiráciou a spríjemnením ich voľného času. Či už je to maľovanie dúhy ako symbolu nádeje, alebo darček v podobe vrecúška vaty a zrna, čím sme si pripomenuli Podobenstvo o rozsievačovi, aby aj v nás rástlo dobro.

       Najnovšou aktivitou je odkaz našej krásnej planéte menom Zem, keďže si tento mesiac pripomíname Deň Zeme, ktorý by sme za iných okolností strávili zberom odpadkov v Ražňanoch. „Modlíme sa, aby bol človek v poriadku, človek so správnym a dobrým srdcom, lebo takého naša matka Zem potrebuje. Veríme, že aj vy sa stanete takým človiečikom, ktorému bude záležať na našom okolí. A budete chrániť našu Zem, naše Slovensko, naše krásne Ražňany.“ S láskou p. vychovávateľky Zuzka a Valika :)

     • Vyhodnotenie ankety
      • Vyhodnotenie ankety

      • Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zapojili do našej ankety. Po jej vyhodnotení sme zistili, že Váš názor je aj naším názorom. Snažíme sa v maximálnej možnej miere skvalitňovať našu výučbu, prinášať inovatívne metodické postupy a komunikačné prostriedky tak, aby boli pre našich žiakov prístupné, zrozumiteľné a efektívne. Časom sa samozrejme budeme adekvátne prispôsobovať danej situácii. Váš názor je pre nás aj naďalej veľmi dôležitý. Akýkoľvek postreh či otázku nám môžete posielať v časti „Napíšte nám“ v hornom menu vpravo. Ďakujeme.

      • Požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky

      • „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. Preto sa radujte, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.“

       1 Pt 1, 3-9

       Požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky Vám praje a vyprosuje spoločenstvo

       CZŠ sv. Demetra, Ražňany

   • Kontakty

    • Cirkevná základná škola sv.Demetra, Ražňany
    • czs.raznany@gmail.com
    • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
    • Ražňany 240, 08261 Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje