• Novinky

      • Pôstne obdobie

      • Popolcovou stredou sa začalo 40-dňové pôstne obdobie, kedy sa máme viac usilovať o zmenu svojho života a bojovať proti hriechu. Je obdobím, kedy sa zamýšľame nad tým, čo Pán Ježiš urobil z lásky pre nás, aká veľká bola Jeho obeta za každého jedného z nás a za naše hriechy.

       Dobrými pomocníkmi v našom pôstnom snažení nám budú: pravidelnejšia modlitba, častejšia a aktívna účasť na svätej omši a častejšie pristupovanie ku sviatostiam, dobrovoľné zrieknutie sa niečoho, čo máme radi a konanie dobrých skutkov.

       Cez pôstne obdobie sme pre žiakov pripravili pôstnu poštu, z ktorej na koniec vytvoríme reťaz našich skutkov, ktorá veríme, že bude tak dlhá, že bude siahať až do neba.

     • Jarné prázdniny
      • Jarné prázdniny

      • V dňoch 29.2. 2020 - 8.3.2020 budú jarné prázdniny. Vyučovanie po prázdninách začína 9.3.2020 (pondelok).

      • Hviezdoslavov Kubín

      • Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

       Dňa 7.2.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Predstavilo sa 12 žiakov v prednese poézie aj prózy. Porota rozhodla, že na 1. mieste v kategórii próza sa umiestnila Nella Eliašová (3.A) a v kategórii poézia Júlia Štefančíková (4.A), ktoré nás budú reprezentovať na okresnom kole súťaže 26.3.2020 v Sabinove.

   • Kontakty

    • Cirkevná základná škola sv.Demetra, Ražňany
    • czs.raznany@gmail.com
    • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
    • Ražňany 240, 08261 Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje