• Archív

     • Šk. rok 2013/2014

     • Súťaž Hovorme o jedle

      Táto súťaž prebehla  14.10.2013 – 18.10.2013. Všetci sme sa aktívne zapájali počas celého týždňa. Cieľom tejto súťažno-vzdelávacej aktivity bolo vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

       

      Spačka v škole 2013

      Dňa 22.11.2013 (piatok) sa  naši učitelia rozhodli zorganizovať duchovnú obnovu pre žiakov "SPAČKA V ŠKOLE".
      Program sme začali sv. omšou v kostole. Po skončení sme sa presunuli do školy, kde náš čakalo prvé prekvapenie
      v podobe pizze, ktorá nám veľmi chutila. Po skvelej večeri nasledoval program, na ktorom sme sa zabavili. Hrali sme super hry a vytvárali spolu jedno veľké spoločenstvo. Potom nás navštívila sestrička Helenka, s ktorou sme sa presunuli do kaplnky, kde nám krásne vysvetlila
      podstatu konania dobrých a zlých skutkov. Nakoniec sme sa spoločne pomodlili a pobrali sa naspäť do školy, kde sme už mali pripravené rozprávky na dobrú noc, aby sa nám lepšie zaspávalo.
       
       
      Spevácka súťaž  ,,Slávik Slovenska 2014´´

      I. kategória

      1. miesto : Natália Polohová

      2. miesto : Daniel Adam, Damiana Ľubocká, Vanesa Brhlíková

      3. miesto : Michaela Kovaľová, Zuzana Polohová, Mirka Fecková

      II. kategória

      1. miesto : Peter Gaľa

       

      29.5.2014

      Huráááá !!!! 

      Dnes sa p. učiteľ Čekan a náš spolužiak Peter, zúčastnili odovzdávania cien od firmy Agro Milk v PKO Prešov. Vyhrali sme krásne 4. miesto v zbieraní tetrapakov (obalov z mlieka). Všetci z toho máme radosť a veľmi pekne ďakujeme naším rodičom a starým rodičom za pomoc.

       

       

       

                  

       

                                              

       

  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje