• Archív

     • Šk. rok 2008/2009

     • Slovom o Tvojej láske (24.3.2009)

      Spodná časť formulára

      V sobotu 21.marca 2009 sa dvaja žiaci našej školy:druhák Filip Pavuk a prváčka Dorka Kolková zúčastnili 14.ročníka súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy „Slovom o Tvojej láske“na ZŠ Svätej Rodiny v Bratislave.Reprezentovali nás v I.kategórii, Filip prózou od Bruna Ferrera Ako Boh stvoril mamu a Dorka básňou Tma od Milana Rúfusa.

      Hviezdoslavov Kubín (19.3.2009)

      Spodná časť formulára

      V mesiaci apríli a máji je pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl z Prešovského a Sabinovského okresu pripravená recitačná súťaž HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.V okresnom kole na ZŠ Komenského v Sabinove nás 22. apríl 2009 v umeleckom prednese poézie a prózy budú reprezentovať aj výhercocia školského kola, ktoré sa konalo 3.4.2009: Filip Pavuk a Gabika Nagyová.

      Vybíjana na prvom stupni ZŠ (17.3.2009)

      Spodná časť formulára

      2.apríla 2009 /štvrtok o 9,00 hod/vybrané družstvo zložené z 10 žiakov úspešne reprezentovalo našu školu vo volejbalovom turnaji na Solivare.Tento priateľský zápas bol usporiadaný z dôvodu, ktorý si organizátor zápasu - CZŠ sv.Gorazda stanovila v ich školskom vzdelávacom programe ISCED 1.Všetci poctivo trénovali pod vedením Mgr.Čekana a pani vychovávateľky Saksovej.Gratulujeme im k 1. miestu, ktoré sa im podarilo získať v ťažkej konkurencii 6 súťažiacich družstiev.

       

       

      DEŇ ZEME

      22. apríla, kedy si celý svet pripomenul Svetový deň Zeme, aj naša škola vyjadrila spolupatričnosť s našou planétou. V tento deň sa žiaci neučili celý deň v triedach, ale plnili rôzne úlohy z oblasti ekológie a environmentalistiky v areáli školy. Prváci so svojim pánom učiteľom vytvorili obrovskú papierovú zemeguľu, ktorú postupne po jednotlivých kontinentoch dotvárali ostatní žiaci. Družinári na ňu vyliali moria modrej farby a ,,Svet bol na svete. ´´Po veľkej prestávke oslobodili školský dvor od odpadkov, čo zostali po desiate. Zúčastnili sa prednášky o recyklovaní odpadu, ochrane prírody a dvor skrášlili  namaľovaním pestrofarebného portrétu Zeme. Naučili sa veselú pesničku: Naša Zem je guľatá..., ktorá sa ozývala zo všetkých kútov školy. Na prechádzke po okolí školy nazbierali kvitnúce kvety, z ktorých vytvorili v triedach výstavku. Počas hodiny anglického jazyka pribudla k vymaľovanej planéte ,,Noemova archa´´ animals: dog, cat, frog, elefant...Snahou všetkých pedagógov našej školy počas tohto dňa bolo vzbudiť v deťoch väčšiu ochotu a úsilie o ochranu prírodných spoločenstiev, ktorá sa stonásobne vrátia v podobe zdravých potravín, čistej vody a vzduchu a kvalitnejšieho životného prostrediaJ¨

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje