• ŠKD

     • Organizácia

     • Organizácia ŠKD v školskom roku 2023/2024

      vychovávateľka: Františka Voľanská (I. oddelenie ŠKD - 1.A a 2.A )

      vychovávateľka: Mgr. Lenka Žembová (II. oddelenie ŠKD - 3.A a 4.A)

                                Mgr. Júlia Karaffová (II. oddelenie ŠKD - 3.A a 4.A)

                                Mgr. Alena Durkáčová (II. oddelenie ŠKD - 3.A a 4.A)

                                Mgr. Gabriela Nagyová (II. oddelenie ŠKD - 3.A a 4.A)


       

       

      Činnosť I. oddelenia ŠKD:

      11:40 - 12:40 Oddychová a relaxačná činnosť
      12:40 - 13:10 Obed
      13:10 - 14:00 Rekreačná činnosť
      14:00 - 14:30 Záujmová činnosť
      14:30 - 15:00 Príprava na vyučovanie
      15:00 - 15:15 Olovrant
      15:15 - 16:10 Hry podľa voľby a záujmu detí

      pondelok        11:40 do 16:10

      utorok             11:40 do 16:10

      streda             12:30 do 16:10

      štvrtok            12:30 do 16:10

      piatok             11:40 do 16:10

       

       

      Činnosť II. oddelenia ŠKD:

      12:30 - 13:10 Oddychová a relaxačná činnosť
      13:10 - 13:40 Obed
      13:40 - 14:20 Rekreačná činnosť
      14:20 - 15:00 Záujmová činnosť
      15:00 - 15:30 Príprava na vyučovanie

      pondelok        12:30 do 15:30

      utorok             12:30 do 14:30

      streda             12:30 do 15:30

      štvrtok            13:30 do 15:30

      piatok             12:30 do 15:30

      Žiaci z II. oddelenia ŠKD, ktorí zostávajú v ŠKD aj po 15:30 sa presúvajú do I. oddelenia ŠKD.

       

       

  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje