• Rada školy

     • Členovia Rady školy

     • RADA ŠKOLY

       

       1. Mgr. Kristína Karafová - predsedníčka

       

      2. Mgr. Anna Novotná - zástupca nepedagogických zamestnancov

       

      3. Mgr. Kamil Golodžejzástupca rodičov

       

      4. Mgr. Erika Mašľárová - zástupca rodičov

       

      5. JCLic. Pavol Ščerbazástupca zriaďovateľa

       

      6. Mgr. Miroslav Jacko - zástupca zriaďovateľa

       

      7. Bc. Adriana Repaská - zástupca zriaďovateľa

       

        

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje