• Archív

     • Šk. rok 2010/2011

     •  Noc alias Spačka v škole

       

       

      V piatok o 16:30 som išla po Denisku a Kristínku. Dali sme si veci do školy a šli sme do kostola. Ja s Deniskou sme šli do sakristii. Čítali sme Krížovú cestu. Po skončení Krížovej cesty bola svätá omša. Po svätej omši sme išli do školy. Všetci v triedach si rozbalili spacáky a iné. My, štvrtáci nie, lebo v našej triede sa všetko odohrávalo. Čakali sme na pizzu. Za ten čas prišli navštíviť našu pani učiteľku asi jej bývalí žiaci. Keď prišla pizza, sadli sme si k stolu a dali nám jedlo. Pred jedlom sme sa pomodlili. A začali sme jesť. Pizza bola veľmi dobrá. Po jedle sme začali pozerať rozprávky. A všetci sme sa tešili na akcie. Mali sme veľmi dobré hry. Hry boli až do 22:00 hod. My sme sa potom začali vybaľovať. Umyli sme si zuby a šli spať. Ale pred spaním sme išli do nádhernej kaplnky. Pripravili ju učitelia. S pani sestričkou sme spievali a modlili sa. Porozprávala nám príbeh. Ráno sme mali rozcvičku. A tak sme sa išli najesť. Potom nám rozdali medaily. Domov som sa ponáhľala, musela  som ísť na spoveď. Ďakujem za taký krásny zážitok. Ďakujem.

                                                                                     Katarína Karaffová, 4.A

       

       

      Noc v škole sa začala krížovou cestou, ktorú sme sa modlili my, deti. Po svätej omši sme išli do školy, ale predtým sme sa rozlúčili s rodičmi! V škole sme si vybalili veci, a potom sme sa najedli. Mali sme dobrú pizzu. Po hrách sme išli spať. Bolo asi 23.00 hodín večer! Cez noc sme sa s Veronikou báli, lebo fúkal silný vietor a bolo to strašidelné. Modlili sme sa, aby to prestalo, a aby sme čím skôr zaspali!!! Keď sme sa zobudili,  bolo asi 6.30 hodín!!! Ráno sme sa naraňajkovali a zbalili si veci. Potom sme dopozerali rozprávku. A nakoniec sme išli domov!!

      Katarína Tulejová, 4.A

       

      8.4.2011 bola Spačka v škole. O 17:15 sme sa mali stretnúť v škole. V škole sme si precvičili krížovú cestu a pesničky, ktoré budeme spievať v kostole. O 18:00 sa začala krížová cesta. Po krížovej ceste Dorka Kolková, Marika Nagyová, Vilko Pavuk a Lucka Solárová spievali sólo. Spievali pesničku Prišiel na zem. O 18:30 sa začala sv. omša. Sv. omšu mal pán farár. Po sv. omši sme išli naspäť do školy. Všetci sme sa stretli v prváckej triede. Učitelia nám pustili rozprávku: Ako vycvičiť draka. Oni zatiaľ počkali na pizzu, nakrájali ju a išli sme jesť. Keď sme dojedli pizzu, išli sme sa hrať:stonožku, ruky a čísla. Keď sme sa dohrali išli sme pozerať inú rozprávku O vlkovi, ale nedopozerali sme ju. Ja s pánom učiteľom Čekanom sóm hrala jednu partiu šachu. Boli sme hore až do cca 23:00. Potom sme šli spať. Ráno, 9.4.2011 sme hrali karty. Raňajkovali sme o 8:30. Po raňajkách sme dopozerali rozprávku O vlkovi. S pánom učiteľom Čekanom a Luckou Solárovou som hrala šach. Keď sme dopozerali royprávku upratali sme triedy a išli sme domov. Učitelia nás odviezli autami, lebi pršalo. Super zážiok!!

      Katarína Kolková, 4.A

       

       

       

      Exkurzia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove

       

       Mesiac február nepriniesol našim deťom iba vytúžené jarné prázdniny, ale poniektorým z nich aj možnosť zúčastniť sa na exkurzii v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Tá sa uskutočnila 9. februára so začiatkom o 15. hodine. Žiaľ, účasť bola ponúknutá iba našim divadelníkom - deťom navštevujúcim divadelno - dramatický krúžok. Tí si v priebehu 2 hodín mohli prezrieť exteriér a interiér historickej aj novej budovy už spomínaného divadla (v skratke DJZ). Hľadisko, javisko - veľká i malá scéna, balkóny, kulisy, osvetlenie, šatne, sklad kostýmov, rekvizity, výstava venovaná histórii divadelníctva v Prešove...tak toto všetko ba i viac bolo deťom v tento deň sprístupnené. Milým zážitkom bola aj miniexkurzia v kancelárii riaditeľa DJZ (škoda, že vtedy neprítomného), odkiaľ majú deti aj spomienkové foto pod podobizňou Jonáša Záborského - slovenského spisovateľa a kňaza, ktorého meno divadlo nesie. Sprievodcom po všetkých divadelných zákutiach nám bol ochotný pán V. Seman, ktorému aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme za trpezlivé odpovede na zvedavé otázky našich divadelníkov. Na záver môžeme spokojne skonštatovať, že exkurzia mala úspech. Deti dostali príležitosť spoznať priestory, kde hrajú, tancujú a spievajú a kde žijú denno-denne svoj všedno-nevšedný život ich starší kolegovia,... kolegovia, ktorým sa už divadlo stalo miestom výkonu ich povolania. Či sa k nim časom pridá aj niekto z nášho krúžku, ukáže až čas. V každom prípade však deti mohli vidieť, aké to divadlo vlastne je, aké sú jeho podoby, jeho vône a tajomstvá. Tak, milí moji divadelníci, veľmi sa teším, že sa táto exkurzia mohla uskutočniť a že vám priniesla veľa pekných zážitkov na doskách, ktoré znamenajú svet.

                                                                                                                                                                                          

      Vaša pani asistentka B. Lacková

      P.S. Oznam pre zvedavcov:) Pozrite si vo fotogalérii moje amatérske fotky z tejto milej akcie.

       

       

       

      KLZISKO

       

       

       

       

      Tento rok nám zima spolu s obecným úradom priniesla začiatkom februára  úžasnú možnosť trošku si zakorčuľovať. Keď sme uvideli ľad aj s mantinelmi, nedali sme sa dvakrát núkať. V rámci telesných výchov v jednotlivých triedach sme si v priebehu dvoch týždňov obúvali korčule takmer každý deň. Bolože to veselosti, radosti a najmä pohybu. Toto naše klziskovanie bolo v čase internetu, televízie a s nimi spájaným problémom obezity ako balzam na detský organizmus. Mnohí mohli ukázať, čo už na korčuliach dokážu a niektorí okúsili korčule po prvýkrát. Všetky deti mali z toho veľký zážitok, a tak sa tešíme aj na budúci rok. Veríme, že nám zima uštedrí aspoň pár mrazivých dní a obecné klzisko sa stane už každoročnou tradíciou. Tak do klziskovania v roku 2012, milí priatelia:)

       

      Foto z februárového klziskovania si môžete pozrieť vo fotogalérii našej stránky.

       

       

       

  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje