• Aktualizačné vzdelávanie

    • Školský rok 2022/2023

    • Inkluzívne vzdelávanie v praxi

     Kurikulum – premena tradičnej školy

     Aktivizujúce metódy

     Komplexné úlohy

     Tvorenie didaktických hier pomocou POWER POINTU

     Interaktívna tabuľa a softvér ActivInspire I. pre ZŠ

     Interaktívna tabuľa a softvér ActivInspire II. pre ZŠ

      

  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje