• Novinky

     • Školská knižnica
      • Školská knižnica

      • Milí čitatelia,

       oznamujeme Vám, že školská knižnica bude otvorená každý pondelok od 13:30 do 14:00. Zmysluplne využite svoj voľný čas so zaujímavou knihou.

     • Plenárne zasadnutie a triedne aktívy
      • Plenárne zasadnutie a triedne aktívy

      • Vážení rodičia,

       srdečne Vás pozývame na Plenárne zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 25.9.2023 (pondelok) o 16:30 v učebni 1. A v budove školy. Po zasadnutí budú nasledovať triedne aktívy v učebniach jednotlivých ročníkov.

     • Projekt "Digitálny žiak"
      • Projekt "Digitálny žiak"

      •  

       Vážení rodičia,

       do 30.9.2023 máte možnosť registrovať sa do projektu Digitálny žiak. Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Projekt má za cieľ aj zlepšiť inklúziu a prístup k digitálnym technológiám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

       Cieľovými skupinami sú:

       • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
       • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
       • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
       • žiaci 1. ročníka strednej školy pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024 vrátane žiakov piateho ročníka 8 ročných študijných odborov stredných škôl

       Viac informácií na stránke:

       http://digitalnyziak.sk

        

        

        

        

     • Otvorenie šk. roka 2023/2024
      • Otvorenie šk. roka 2023/2024

      • Otvorenie šk. roka 2023/2024 bude v pondelok 4.9.2023. Začíname sv. omšou Veni Sancte o 8:00, po ktorej sa presunieme na školský dvor.

       Po slávnostnom otvorení na školskom dvore, žiaci 2., 3. a 4. ročníka odchádzajú domov. Žiaci 1. ročníka sa presunú v sprievode rodičov a triednej učiteľky do triedy, kde dostanú ďalšie potrebné informácie.

       Činnosť ŠKD a obed v tento deň nebude.

       Stravovanie žiakov našej školy v jedálni MŠ začína 5.9.2023 (utorok).

       V prípade nepriaznivého počasia ostaneme v kostole.

       Tešíme sa na spoločné stretnutie.

      • Hurá, prázdniny!

      • Milí naši žiaci,

       prajeme Vám krásne slnečné prázdniny naplnené skvelými zážitkami. Predovšetkým si pri svojich dobrodružstvách dávajte na seba pozor, aby sme sa mohli opäť v zdraví stretnúť v septembri :)

       Kolektív Cirkevnej základnej školy sv. Demetra

      • Bodka za školským rokom - opekačka

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       srdečne Vás pozývame na našu tradičnú "Bodku za školským rokom", ktorá sa uskutoční dňa 27.6.2023 /utorok/ o 16:30 hod. v Pastoračnom centre.

       Občerstvenie na opekačku podľa vlastnej chuti si zabezpečí každý individuálne.

       Nezabudnite si so sebou priniesť dobrú náladu. Tešíme sa na Vás!

     • Jedáleň - dôležitý oznam!
      • Jedáleň - dôležitý oznam!

      • Vážení rodičia,

       z dôvodu ročného zúčtovania stravy sa dňa 26.6.2023 ukončuje vyhlasovanie stravníkov z obedov. Ak dieťa nebude prítomné v škole 27.6. (utorok) alebo 29.6. (štvrtok) je potrebné to nahlásiť najneskôr do 26.6.2023 (pondelok). V dňoch 28.6. (školský výlet) a 30.6. (koniec školského roka) sú všetci žiaci z obedov vyhlásení. V prípade akútneho ochorenia žiaka kontaktujte vedúcu jedálne na t.č. 0903 606 433.

     • Oznam pre rodičov novoprijatých žiakov pre šk. rok 2023/2024
      • Oznam pre rodičov novoprijatých žiakov pre šk. rok 2023/2024

      • Vážení rodičia,

       v minulom týždni Vám bolo doručené oznámenie o prijatí Vášho dieťaťa na základné vzdelávanie v našej škole od 01.09.2023. Zároveň bola realizovaná distribúcia rozhodnutí riaditeľa školy o prijatí do Vašich elektronických schránok (www.slovensko.sk).

       Ak nemáte elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, rozhodnutia si príďte vyzdvihnúť do školy osobne v dňoch 9.6.2023 (piatok),  12.06.2023 (pondelok) alebo 13.6.2023 (utorok) v čase od 12.30 hod. do 16.00 hod. Ďakujeme.

      • Varenie, pečenie s láskou

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Varenie, pečenie s láskou.

       Na záujmovom krúžku Varenie, pečenie s láskou sme sa celý školský rok učili vyrábať samé dobroty: pizzovníčky, cestovinový šalát, obrazy z ovocia, rôzne koláče, smotanové dezerty, rolády, chuťovky, sladké a slané koláčiky z lístkového, či hneteného cesta,... a dokonca aj tortu :) Mňam!

     • Informácie k „obedom zadarmo“
      • Informácie k „obedom zadarmo“

      • Vážení rodičia,

       v prílohe Vám posielame informáciu k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (tzv. obedy zadarmo) od 01.09.2023 a ŽIADOSŤ (návratku), ktorú je potrebné vyplnenú doručiť do školy najneskôr do 23.06.2023 (inak nebudeme môcť Vaše dieťa zaradiť do zoznamu na žiadosť o túto dotáciu).

       Zároveň je potrebné doručiť vyplnený ZÁPISNÝ LÍSTOK stravníka na šk. rok 2023/2024 (pre každé dieťa samostatné tlačivo) vedúcej jedálne a to najneskôr do 30.6.2023. Potrebné tlačivá sú v prílohách pod textom. Taktiež si ich môžete prevziať aj v škole.

       Navratka-rodic.docx

       Zapisny_listok_stravnika_na_skolsky_rok_2023-24.docx

      • SLADKÁ POMOC 2022 - dvakrát dobrá čokoláda

      • "Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť." Mt 25, 35

       Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do charitatívneho projektu "Sladká pomoc" Pápežských misijných diel na podporu projektov pre deti a mládež. Žiaci si mohli zakúpiť chutné čokoládky, a tak pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. Podarilo sa nám predať neuveriteľných 840 kusov čokoládok "Sladká pomoc" a 60 kusov čokoládok „Sv. MIKULÁŠ – 2x rozdávaš“. Čistý zisk z kampane pôjde deťom a mladým ľudom v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Pán Boh zaplať!

  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje